สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ขอร่วมแสดงมุทิตาจิตกับ  พระมหาไพฑูรย์ หุมห้อง ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 40 รุ่น 108 (CRS#1) เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เข้ารับโล่ห์รางวัลชนะเลิศ โครงการกิจกรรมวัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561...ข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card