สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ขอแสดงความยินดีแด่ ดร.สุรพล ชามาตย์ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วท.ม. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ATS รุ่นที่ 2 อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในโอกาสที่ท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card