สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
ทุกคณะ วิทยาลัย และทุกวิทยาเขต
สมัครโครงการทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลฯ 
วัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือนให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี
นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

**สนใจรับใบสมัครได้ที่ : งานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด หรือดาวน์โหลดได้โดย คลิกที่นี่ 
รับและส่งใบสมัคร ผ่านงานการศึกษาของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่สังกัด

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่***
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card