สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
โครงการสัมมนาเครือข่าย Mahidol Alumni Engagement 
โครงการสัมมนาเครือข่าย Mahidol Alumni Engagement  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันของนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการส่งเสริมเชิงรุกและสนับสนุนเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยในระดับชาติ ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 ณ ฟิชเชอร์แมน รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 63 คน 
รูปวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
วันแรกผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แบ่งปันการเรียนรู้ และการใช้ชีวิต พบว่าไม่มีคำตอบเป็นสูตรสำเร็จตายตัว ประสบการณ์ของแต่ละคน ล้วนมีคุณค่า > หลายครั้งที่การแบ่งปัน คือการได้กลับมาทบทวนตัวเอง > การฟังด้วยหัวใจ เป็นเครื่องมือในการเยียวยาความทุกข์ที่สำคัญมาก > เราเป็นคนเล็ก ๆ ทำสิ่งเล็ก ๆ ที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่ได้ > การที่เรารักองค์กร เหมือนบ้านของเรา...เราจะอยากทำให้บ้านของเราน่าอยู่เอง โดยไม่ต้องให้ใครมาบอกให้เราทำ ขอบคุณข้อคิดดีๆ cr: Share & Learn by We Mahidol > ความทุกข์ทุกอย่างจะสลาย เมื่อได้ระบายและรับฟัง > ประสบการณ์ที่ดี และไม่ดี ล้วนทำให้เราเติบโต > บางครั้งเราจดจ่อ (Focus) กับปัญหาของเรามากเกินจะเห็นปัญหาของผู้อื่น > หลายครั้งที่ประสบการณ์ของเรา สามารถเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนที่เราแบ่งปันได้ > การเรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่น ทำให้รู้ว่า...เราไม่ได้ต่อสู้กับปัญหาอยู่คนเดียว > บางปัญหามีไว้แก้ บางปัญหามีไว้อดทน แต่เราต้องเรียนรู้กับการแก้ปัญหาภายใต้ข้อจำกัดให้ได้ > ขั้นตอนของการแก้ปัญหาทำให้ได้เรียนรู้ มากกว่าจดจ่อแค่ผลลัพธ์ > แค่รับฟัง เท่ากับ การเปิดพื้นที่ให้กับตนเองและผู้อื่น
รูปวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
วันที่สองผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 63 คน ได้แบ่งปันและนำเสนอแนวทางการดำเนินงานด้านข้อมูลและการเสริมสร้างความผูกพันศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีทางด้านศิษย์สัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card