สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ไม่ว่าท่านจะเป็นศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน หรือบุคลากร
ลงทะเบียนล่วงหน้าเลยที่: https://goo.gl/Ljz5jh

กำหนดการการบรรยายพิเศษ
“สร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์สู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่”
วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
ณ ห้องเอนกประสงค์ (411) อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
****************************************
13.00 - 13.30 น. เริ่มการลงทะเบียน
13.30 – 13.35 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
13.35 – 15.35 น. นายสุชน สมคิด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ตำแหน่ง
Marketing Executive สังกัด True Next Gen/Co-Hop ทำการบรรยายในหัวข้อเรื่อง “สร้างแรงบันดาลใจและถ่ายทอดประสบการณ์สู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่”
15.35 – 15.40 น. ประธานในพิธีกล่าวปิดงานและร่วมถ่ายรูป
15.40 – 16.00 น. เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมการบรรยายนำ Portfolio มาพบปะกับทีมวิทยากรเพื่อมีโอกาสได้ร่วมงานกับ True และ CP ก่อนใคร
*กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ติดต่อสอบถามได้ที่หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา
Facebook: https://www.facebook.com/mu4alumni/
โทร 02-849-4526 หรือ 02-849-4651

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card