สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

หน่วยศิษย์สัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายเเพทย์อุดม คชินทร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 83 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ) ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ขอบคุณภาพจาก facebook Mahidol University

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card