สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร ร่วมเป็นแพทย์อาสาโครงการแพทย์อาสาร่วมใจถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
28 ตุลาคม 2560 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 83 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ) เข้าร่วมเป็นแพทย์อาสาโครงการแพทย์อาสาร่วมใจถวาpเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุจำลอง ถนนราชดำเนินกลาง ...ภาพจาก ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card