สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ บริจาคเงิน 2,000,000 เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา
ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์  ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2523 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) บริจาคเงิน 2,000,000 เพื่อสมทบทุนสร้าง "อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา" คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card