สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
งานครบรอบ 15 ปีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร
12 มีนาคม 2560 ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมงานครบรอบ 15 ปีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาสหวิทยาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องไพลินภูธาร อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยในงานนี้พี่ๆศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้แก่น้องๆศิษย์ปัจจุบันผ่านกิจกรรม How to อย่างไรให้ได้งาน ชีวิตจริงยิ่งกว่าซีรี่ย์ Goal setting อนาคตกำหนดได้ อีกทั้งในการนี้ศิษย์เก่าได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เพื่อประดิษฐานที่วิทยาเขตกาญจนบุรีอีกด้วย 
ขอขอบพระคุณแฟนเพจ Mahidol University Kanchanaburi Campus สำหรับสิ่งดีๆในครั้งนี้

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card