สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เข้าเยี่ยมศิษย์เก่าที่ประเทศอังกฤษ
11 มีนาคม 2560: รศ.ดร. สุกรี เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ ริชาร์ด ราล์ฟ อาจารย์ใหญ่หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี ได้เข้าเยี่ยมศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์และเตรียมอุดมดนตรีที่มาศึกษาต่อและทำงานที่ประเทศอังกฤษ ณ ร้านอาหารไทยนาทอง กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีศิษย์เก่ามาเข้าพบและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและการศึกษาต่อดังนี้ คุณ กิตติพันธุ์ กิตติผกาพรหม รหัส 50 รุ่น 118 คุณ ปิยวัฒน์ หลุยลาภประเสริฐ รหัส 54 รุ่น 122 และ คุณ ธนาคาร เอชสโกลฟิลด์ รหัส 52 รุ่น 120
ขอบพระคุณผศ. ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา ที่ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆในครั้งนี้
ท่านสามารถรับชมคลิปสัมภาษณ์ได้ที่ https://goo.gl/XWMfrx

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card