สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ละครเวทีรอบการกุศล "บัลลังก์เมฆ เดอะมิวสิคัล 2019"  
ภาพจาก facebook.com/Rachadalai
 
6 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธารา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์สุรเดช หงส์อิง
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 24  (คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีรุ่นที่ 17) หัวหน้าโครงการ”การตัดต่อยีนรักษา ธารัสซีเมีย” และ แพทย์หญิงวิไล ธนสารอักษร  ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 24  (คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีรุ่นที่ 17) คณะแพทย์ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน
 ละครเวทีรอบการกุศล “บัลลังก์เมฆ the musical “

โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย จะนำให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพือโครงการ “ทุนวิจัยสเต็มเซลล์ เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการตัดต่อเซลล์และตัดต่อยีน เป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษา
โรคมะเร็ง และโรคทางพันธุกรรมต่างๆ สำหรับท่านใดที่ต้องการร่วมบริจาค บริจาคโดยตรงได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-2-01900-7 ชื่อบัญชี มูลนิธิรามาธิบดี และ
 รบกวนส่งหลักฐาน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่และเลขบัตรประจำตัวประชาชน และระบุกองทุนวิจัยสเต็มเซลล์ รหัสทุน 3006118โดยส่งกลับไปที่ line:@rm_lab หรือมูลนิธิรามาธิบดี
 e-mail : info@ramafoundation.or.th  ขอบคุณข่าวจาก รามาแชนแนล ภาพจากf acebook.com/Rachadalai

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card