สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ละครเวทีรอบการกุศล ในความทรงจำ เดอะมิวสิคัล ปีที่ 3
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดละครเวทีรอบการกุศล "ในความทรงจำ เดอะมิวสิคัล"  ในวันวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00  เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปสมทบทุนเพื่อการศึกษา "ส่งน้องเรียน WeMahidol"  โดยปีนี้มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนจบด้วยทุน "ส่งน้องเรียน WeMahidol" จำนวน 3 คน.... ขอบคุณภาพและข่าวจากสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card