สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญชวนสมาชิกฯทุกท่านร่วมกันเสนอชื่อเพื่อนๆ ที่มีผลงาน เข้ารับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นสาขาต่างๆ ประจำปี 2562 

โดย สามารถ download แบบฟอร์มการเขียนได้ที่ https://ramanursealumni.mahidol.ac.th/ 

และส่งมายัง rama_alumni12@hotmail.com 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card