สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
สัตวแพทย์หญิง วารีย์ ลิ้มรุ่งสุโข  สัตวแพทย์สาวผู้ช่วยชีวิตทารกน้อย
ภาพจากเฟซบุ๊ก Min K Wg
20 พฤษภาคม 2562 เว็บไซต์ mgronline.com นำเสนอบทสัมภาษณ์ของสัตวแพทย์หญิง วารีย์ ลิ้มรุ่งสุโข ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 46 รุ่น 114 (คณะสัตวแพทยศาสตร์)  ที่ได้ช่วยแม่ของเด็กที่คลอดลูกอย่างกะทันหันริมถนนภายในซอยฉิมพลี ย่านตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  ...ขอบคุณภาพและข่าวจาก https://mgronline.com/live/detail/9620000048067

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card