สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
นาย ณภัทร เสียงสมบุญ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยนานาชาติ) 

เล่าถึงจุดเริ่มต้นของความชอบในงานออกแบบพร้อมฟังแรงบันดาลใจที่อยากส่งต่อให้ทุก ๆ คน 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card