สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
กภ.อิสราภรณ์ อนุกูลประชา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 38 นักกายภาพบำบัดประจำ รพ.สุไหงโก-ลก ที่ย้ายมาในช่วงที่เหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังรุนแรง ข้าราชการต่างๆต้องการขอย้ายออก แต่คุณแหม่ม กลับขอเข้าไปทำงานในพื้นที่ อะไรคือเหตุผลของคุณแหม่ม ติดตามได้ใน ปัญญาของแผ่นดิน The series ตอน นักกายภาพบำบัดชายแดนใต้

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card