สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์อาวุโส ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.เทพมนัส บุปผาอินทร์ (ภาควิชาสรีรวิทยา) ในโอกาสได้รับทุน Newton Fund - PhD TRAVEL GRANTS FOR SUPERVISORS 2018/19 จาก บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).....ข่าวจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
https://www.facebook.com/MahidolSC/photos/a.194726262266/10155782745312267/?type=3&theater

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card