สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

Dear Mahidol Alumni,


As the Mahidol Alumni Engagement Unit under the Division of Student Affairs, Mahidol University,

we are writing this first official communication to you. 

We would like to invite you to visit our website at http://www.alumni.mahidol.ac.th/index.php?&lang=eng 

where you can read news about Mahidol University, discover what is happening with fellow alumni, and update your own profile.    

In addition, we have attached an up-to-date campus map with useful information from the Division of Physical Systems and Environment, Mahidol University.

(You can see the high-resolution version here https://goo.gl/KGqZ6z ~23.9 mb)

After registering at our website, you can choose to join the Mahidol Alumni Association, which provides benefits from various Mahidol University Faculties and Divisions.

Ordinary Members of the Mahidol University Alumni Association receive privileges such as discounts on medical expenses from the Faculty of Medicine Siriraj Hospital,

the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, and the Faculty of Dentistry.

Ordinary Members can also attend science and academic conferences or workshops for the same registration fees as faculty members (at selected faculties),

as well as get discounts on selected hotels and restaurants too.

Please check the benefits of membership from our website: http://www.alumni.mahidol.ac.th/index.php?&lang=eng 

(Ordinary membership has a one-time payment registration fee of 500 THB.)


In case of any questions or feedback please do not hesitate to contact us anytime.

 

Let’s keep in touch,

Mahidol Alumni Engagement Unit

Third Floor, Mahidol Learning Center,

Mahidol University, Salaya.

Email: mahidolalumni@mahidol.ac.throongdao.jar@mahidol.educhutima.kog@mahidol.edusirilux.kla@mahidol.edupatanasak.ton@mahidol.edu

Facebook: https://www.facebook.com/mu4alumni/

YouTube: https://goo.gl/7PcdFA

@Line: http://line.me/ti/p/%40qfq1377b

Telephone Number: (662) 849-4651, 849-4526

FAX number: (662) 849-4510

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card