สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี บริจาคเงินสร้างอาคารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ 

ขอบคุณภาพและข่าวจาก รศ.น.พ.ปรีชา สุนทรานันท์ และผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
12 พ.ค. 2560 พล.ต.อ.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ, และ ผศ.พญ.อรุณ วงษ์จิราษฎร์ เหรัญญิก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ เข้าพบคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เพื่อแสดงความขอบคุณแทนชาวมหิดลทุกท่าน ที่คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ได้บริจาคเงินสร้างอาคารสิริวัฒนภักดี (อาคารสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ฯ).....ขอบคุณภาพและข่าวจาก รศ.น.พ.ปรีชา สุนทรานันท์ และผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา
ขอบคุณภาพและข่าวจาก รศ.น.พ.ปรีชา สุนทรานันท์ และผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card