สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

เรื่องเล่าจากใจ 9 พลังความดีที่ยั่งยืน จาก คุณหมอออม  ศิษย์เก่ามหาววิทยาลัยมหิดล  รหัส 52 รุ่นที่ 120 (RA 45)  

"ที่หนูเลือกมาทำราชการ รับราชการ และก็อยู่ในโรงพยาบาลของรัฐบาล ส่วนหนึ่งก็คือมี ในหลวง เป็นต้นแบบ
พอมาอยู่ที่นี่ เรามาเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเรามากๆ เรายิ่งรู้สึกว่า เฮ้ย ถ้าอะไรที่เราพอทำได้ เรายิ่งต้องช่วยกัน
มันเป็นเหมือนสังคมมนุษย์ ที่เราจำเป็นต้องช่วยกัน ยังไงเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกัน เราก็ช่วยเหลือกันไป
ไม่ใช่แค่เราพูดว่า เรารักในหลวง เราใส่ริสต์แบนด์ เราใส่เสื้อ เรารักในหลวง แล้วเราก็แค่ตะโกนว่า เรารักในหลวง ทรงพระเจริญ ในวันสำคัญต่างๆ
ที่เราเลือกมาทำอยู่ตรงนี้...ก็เพราะเรารักในหลวง"
พญ.อรวรรณ โสภิษฐานนท์ (คุณหมอออม) รามาธิบดี รุ่น 45
ขณะนี้ปฏิบัติงานใช้ทุนที่โรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก
หนึ่งในโรงพยาบาลชายขอบที่ทุรกันดารระดับสูงสุดในประเทศไทย
ขอเป็นกำลังใจให้กับหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ที่ตั้งใจเป็นหมอเพื่อคนยากไร้
หมอที่จะเดินตาม...รอยเท้าของพระราชา

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card