สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน
ทีมเทควันโดมหาวิทยาลัยมหิดล ประเดิมสนามวันแรก ก็คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 1 ทองแดง ในกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ให้กับทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

1 เหรียญทอง เทควันโด บุคคลหญิง นน.ไม่เกิน 67 กก. นางสาวพรลักษณ์ ไกรษร นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

1 เหรียญทองแดง เทควันโด บุคคลชาย นน.ไม่เกิน 57 กก. นายภาคภูมิ จารุวาทีเลิศ นักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ขอบคุณข่าวจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card