สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์) ร่วมธนาคารจิตอาสาจัดโครงการสร้างชุมชนการรับฟัง
15 ก.พ. 2560 ณ ห้อง VIP 2 ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล  ดร.สรยุทธ รัตนพจนารถ รหัส 32  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์)  ร่วมกับคุณธีระพล เต็มอุดม หัวหน้าโครงการธนาคารจิตอาสาและทีมงาน จัดโครงการสร้างชุมชนการรับฟัง เพื่อพัฒนาอาสาสมัครให้เป็นผู้ฟัง ได้รู้จักตัวเราเอง และเข้าถึงความสุขที่แท้จริง โดยกิจกรรมนี้จะจัดอีกครั้งในวันที่ 22 ก.พ. 2560 เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้อง VIP 2 ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล นักศึกษาท่านใดสนใจลงชื่อในเพจ  Mahidol Volunteer 

+++++ขอบคุณภาพจากกองกิจการการนักศึกษา++++++++++++

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card