สิ่งดี ๆ ที่มหิดล ทุกวัน

18 มกราคม 2560 นายโชคนิธิ คงชุ่ม (เก่งกลุ่มใบไม้) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับหนังสือแสดงความยินดีแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ณ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมอาสาเพื่อสังคม “กลุ่มใบไม้กับงานอาสาปกป้องปลาในฤดูมีไข่” จากงานประกาศเกียรติ ยกย่อง เชิดชู คนดี คนค้นคน อวอร์ด ครั้งที่ 8 “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก” เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card