แนะนำศิษย์เก่า

นายวิศรุต มหิทธิวาณิชชา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 49 (วิทยาลัยนานาชาติ) หนุ่มอินดี้นำเข้าอาหารคลีน  MAKAI Açaí & Superfood Bar

ดาวโหลดบทความ PDF จาก thairath.co.th/content/1305774
View PDF

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card