แนะนำศิษย์เก่า

นายอนันต์ธรณ์ วินิจเถาปฐม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (IC) รหัส 53 รุ่น 121 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2560 จากวิทยาลัยนานาชาติ
การรับรางวัลครั้งนี้นายอนันต์ธรณ์ได้แสดงความรู้สึกผ่าน facebook แฟนเพจ บ้านนางฟ้าของสัตว์จร ดังนี้

"ผมนายอนันต์ธรณ์ วินิจเถาปฐม ในฐานะตัวแทนสถานสงเคราะห์สัตว์บ้านนางฟ้าของสัตว์จร รู้สึกเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2560 ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2561 ผมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบ้านนางฟ้า ฯ เท่านั้น อันซึ่งรางวัลนี้สมควรเป็นของทีมงาน คุณพ่อคุณแม่ของผมทุกท่านที่ทำงานเสียสละเพื่อช่วยเหลือชีวิตสัตว์จรจัดมาตลอดเป็นเวลากว่า 14 ปีครับ"

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card