แนะนำศิษย์เก่า
นพ.ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53  รุ่น 121 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 คนสุดท้าย จากการแข่งขันรายการ MasterChef Thailand Season 2
ภาพจาก MasterChef Thailand - มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย
แม้ว่าคุณหมอตั้มจะไม่ได้เป็นผู้ชนะเลิศจากการการแข่งขัน Master Chef Thailand ในครั้งนี้ แต่การเข้ารอบเป็น 6 คนสุดท้ายก็ไม่ใช่เรื่องง่าย หน่วยศิษย์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเป็นหนึ่งกำลังใจ ให้หมอตั้มสร้างสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพและเขียนหนังสือสูตรอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ให้สามารถประทานได้ง่าย ๆ อย่างที่ตั้งใจ

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card