แนะนำศิษย์เก่า

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง 
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 24 รุ่น 92 (RA) ค้นพบครั้ง วิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาด
ภาพจาก Rama Lounge
ธาลัสซีเมียรักษาครั้งเดียว...ไม่ต้องถ่ายเลือดอีกต่อไป!

เปิดตัวการค้นพบครั้งสำคัญของรามาธิบดี วิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาดด้วยการบำบัดยีนเป็นครั้งแรกของโลก ! อ่านเพิ่มเติมได้ที่  Rama Lounge

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card