แนะนำศิษย์เก่า

ศ.พิเศษ ดร.พญ. เพ็ญแข ลิ่มศิลา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2505 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)  คุณหมอผู้บุกเบิกการรักษาเด็กออทิสติก
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ มหิดลสาร เดือนเมษายน 2561 หน้า 25 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card