แนะนำศิษย์เก่า
คุณอลิสรา กุลชัยพานิช ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 50 รุ่นที่ 118 (วิทยาลัยนานาชาติ) 
ให้สัมภาษณ์ลง www.bigsister-official.com "Belle คนไทยในตำแหน่ง Manager แห่ง The New York Times ในนิวยอร์ค"
ตัวอย่างบทสัมภาษณ์
อ่านบทสัมภาษณ์รูปแบบ PDF View PDF

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card