แนะนำศิษย์เก่า

รศ.นพ.วิปร วิประกษิต ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2537 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ค้นพบโรคโลหิจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลก
ภาพจาก www.posttoday.com/life/life/497415
รศ.นพ.วิปร ค้นพบโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลก โดย รศ.นพ.วิปร ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านบทความ "หมอหนุ่ม’เชอร์ล็อค โฮล์มส์’ศิริราช งานวิจัยโรคใหม่ระดับโลก...." อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/life/life/497415 

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card