แนะนำศิษย์เก่า

นางสาวศิวพร นราสดใส ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่นที่ 123 (วิทยาลัยศาสนศึกษา)
นางสาวศิวพร นราสดใส ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่นที่ 123 (วิทยาลัยศาสนศึกษา) ลาออกจากลูกจ้างราชการ หันขายก๋วยเตี๋ยวสูตร 100 ปี ได้กำไร 1.5-4 พัน/วัน อ่านเพิ่มเติม https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_34498  ภาพและข่าวจากเว็บไชต์มติชน เมื่อ 20 มิ.ย. พ.ศ. 2556


หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card