แนะนำศิษย์เก่า
นายจำเริญ รัตนตั้งตระกูล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่น 114  รหัส 46 (CMMU) ผู้ประกาศข่าว พิธีกร นักพากษ์เสียง มีประสบการณ์การพูด  

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card