แนะนำศิษย์เก่า

นายวินัย รุ่งฤทธิเดช ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 52 รุ่นที่ 120
(สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย)นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
"ศิษย์เก่า คนเก่ง" มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ปี 2558 วินัย รุ่งฤทธิเดช
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
- รางวัลบุคคลคุณธรรม Morality Parson Awards พ.ศ.2557
- รางวัลพ่อดีเด่น อำเภอปากท่อ สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม พ.ศ.2557
- รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา พ.ศ.2557
- รางวัล คนดีแบบอย่างของชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ และศาสนา ครั้งที่ 2 มูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา พ.ศ.2558
- รางวัลครูดีมีคุณธรรม ตามรอยพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย พ.ศ.2558
ปัจจุบัน
- นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
- ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชนด้านวิชาการ สำนักนายกรัฐมนตรี
- กรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี
- ประธานบริหารศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี
#‎MahidolAlumni

ขอบคุณข้อมูลจากกองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล ::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card