แนะนำศิษย์เก่า

นายยุทธชัย สว่างสมุทรชัย  ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 50 รุ่นที่ 118 (LA) ผู้ได้รับเหรียญเรียนดีต่อเนื่อง 4 ปี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล
:: ภาพและข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::
"ศิษย์เก่า คนเก่ง" มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ ปี 2553 เกียรตินิยมอันดับ 1 ยุทธชัย สว่างสมุทรชัยรางวัลที่ภาคภูมิใจ

1. ทุนการศึกษา “วันสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” จากผู้แทนพระองค์ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ปี 2552

2. รางวัลสุดยอดนักอ่านประจำปี 2553 โครงการรักการอ่าน สร้างการเรียนรู้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

3. รางวัลชมเชย ระดับประชาชนทั่วไป ในการประกวดเรียงความโครงการ “กทม.รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมถวายราชินี” ปี 25534. รางวัลเหรียญเรียนดีต่อเนื่อง 4 ปี สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปัจจุบันSenior Content Editor บริษัท มูนช็อท ดิจิตอล จำกัด#‎MahidolAlumni

:: ภาพและข้อมูลจาก  กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล ::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card