แนะนำศิษย์เก่า

รศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รุ่นที่ 93 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) หนึ่งในนักวิ่งสร้างอาคารสยามินทร์ เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ปัจจุบันท่านเป็นประธานโครงการ 1 ล้าน 5 แสนก้าว
Photo by Narawin Naravoranun

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card