แนะนำศิษย์เก่า

นายรังสิมา พรโสภิณ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่น 123 (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)  ได้รับทุนพระราชทานภูมิพล ประจำปีการศึกษา 2558 และเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำทีมฟุตซอล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2558
ข้อมูลจาก กองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล :::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card