แนะนำศิษย์เก่า

23 มกราคม 2560 นางสาวดวงดาว ขันติชัยขจร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่น 123 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมงาน เสวนาพิเศษ ของพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา เรื่อง"สร้างคนดีให้มีคุณธรรม ตามคำสอนพ่อ" ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นางสาวดวงดาว ขันติชัยขจร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่น 123 อดีตเคยเป็นดาวมหาวิทยาลัย ได้รับมอบสายสะพายและเงินรางวัลจาก ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ ในโอกาสที่ได้เลื่อนเป็นกุลธิดากาชาด ประจำปี 2559 เมื่อ 7 กรกฎาคม 2559 
ภาพจากสภากาชาดไทย

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card