แนะนำศิษย์เก่า

จากศิษย์ไปเป็นครู

18 ม.ค. 2560 พิพิธภัณฑ์ศิริราช สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทยหญิงชนิกา ตู้จินดา อดีตคณบดีหญิงคนแรกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาคณะ ฯ แต่หลายคน อาจจะรู้จักท่านดีจากรายการทีวี “คุยกับคุณหมอชนิกา” กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงลูก คุณหมอผู้ใจดีและมีรอยยิ้มที่อ่อนหวานอยู่เสมอ ........ เข้าอ่านบทสัมภาษณ์ของท่านเพิ่มเติมโดยคลิกที่นี่ www.facebook.com/siriraj.museum/
:::ภาพและข้อมูลจาก พิพิธภัณฑ์ศิริราช :::

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card