Mahidol Alumni Talk
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติเยอรมนี Deutsche Welle นำเสนอ VDO ทบทวนความสำเร็จ ของนักศึกษา  The Pilgreens วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม เว็บไซต์ Deutsche Welle (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติเยอรมนี) ได้นำเสนอ VDO ทบทวนความสำเร็จของนักศึกษากลุ่ม 
The Pilgreens ที่ประกอบด้วยนายลูดวิก แมร์ส, นายคาเรน กูลาเคียน และนายเรมี เฟอร์นันเดส แดนเดร นักศึกษาชาวฝรั่งเศสหลักสูตร Double Degree 
ชาวฝรั่งเศส ระหว่างวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยตูลูส ประเทศฝรั่งเศส 
VDO ข่าวนี้จะนำเสนอบทสัมภาษณ์ของนักศึกษาทั้ง 3 ท่าน  และบทสัมภาษณ์ของ Assoc.Prof. Nicola Mirc  จากมหาวิทยาลัย Toulouse นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอสภาพการเดินทาง และประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างการเดินทางของนักศึกษากลุ่มนี้ ตั้งแต่การเดินทางจากประเทศไทยจนถึงเมืองตูลูซ ประเทศฝรั่งเศส ตลอดระยะทางประมาณ20,000 กิโลเมตร  ที่พิสูจน์ให้คนทั่วโลกทราบว่า การเดินทางไกลข้ามทวีปกับระยะทางรวมกว่า 20,000 กิโลเมตร โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจะเป็นจริงได้ และเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันได้ว่า พวกเขาสามารถนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการเดินทาง และการขนส่งได้จริง ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสถาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน  ทั้งนี้สามารถชม VDO นี้ได้จาก http://www.dw.com/de/euromaxx-leben-und-kultur-in-europa-2015-12-17/e-18871549-9800 หรือคลื๊กที่นี้
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ของแสดงความยินดีกับความพยายามและความสำเร็จ
ของนักศึกษา The Pilgreens ในการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมเป็นอย่างยิ่ง

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
999 อาคารสิริวัฒนภักดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-108-5330-1 โทรสาร 02-108-5332


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card