แนะนำศิษย์เก่า
08-02-2018
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล"ประจำปี 2560
16-01-2018
นายนันทวุฒิ วงศ์เมฆ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 33 รุ่นที่ 101 (PH) หัวหน้าสาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์และรักษาการหัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
26-12-2017
นางสาวสมรพรรณ สมนาม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 48 รุ่นที่ 116 (IC) Executive Director โรงแรมกีมาลา
12-12-2017
นายศักดิเดช พูลสวัสดิ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 49 รุ่นที่ 117 (IC) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งแอพพลิเคชั่น HandiGo
20-11-2017
พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 33 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
15-11-2017
นางสาวณัฐพัชร พงษ์ประพันธ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิด รหัส 55 รุ่นที่ 123 รับรางวัล  Miss Cosmo World 2017 
17-10-2017
นายไชยพันธุ์ คุ้มวิเชียร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 44 รุ่น 112 (วิทยาลัยนานาชาติ) เจ้าของธุรกิจ Air Orchids Supermarket
17-10-2017
ดร.สุรพล ชามาตย์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 40 รุ่นที่ 108 (EN) รองโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรม  
14-10-2017
อาจารย์ ดร.นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 39 รุ่นที่ 107 (RA รุ่น 32) แพทย์ผู้ได้แรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 กับความหวังในการพัฒนาวิธีการใหม่เพื่อรักษาโรคมะเร็ง
28-06-2017
รศ.นพ.วิปร วิประกษิต
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2537 (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) ค้นพบโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลก
22-06-2017
นายแพทย์เสถียร ตรีทิพย์วาณิชย์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 44 รุ่นที่ 112 (SI) คุณหมอปอดเหล็กพลิกตัวเองสู่นักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทย
22-06-2017
นางสาวศิวพร นราสดใส
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 55 รุ่นที่ 123 (CR) ลาออกจากลูกจ้างราชการ หันขายก๋วยเตี๋ยวสูตร 100 ปี ได้กำไร 1.5-4 พัน/วัน
25-05-2017
ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 49 รุ่น 117 (CMMU) ผู้นำคนรุ่นใหม่ของเครือซีพี
24-05-2017
นางสาวศุภลักษณ์ นิลนพรัตน์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 52 รุ่นที่ 120 (SS #18) นักกีฬาเจ็ตสกีทีมชาติไทย ที่สร้างผลงานได้ดีในระดับประเทศและระดับโลก
15-05-2017
นิโลบล ฉันทสมบัติ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 54 รุ่น 122 (LA) รางวัลมหิดลทยากร  2559 ประธานชุมนุมนาฏศิลป์ คณะศิลปศาสตร์ ปี 2558 :: ภาพและข้อมูลจากกองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล ::
15-05-2017
ศ.เกียรติคุณ พญ.สุภรี สุวรรณจูฑะ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 2508 (SI) รางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2559 :: ภาพและข้อมูลจากกองบริหารงานทั่วไป ม.มหิดล ::
28-04-2017
นายวินัย รุ่งฤทธิเดช
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 52 รุ่นที่ 120 (LC) นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
25-04-2017
นพ.ไพฑูรย์ เบ็ญจพรเลิศ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 (วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล) เปิดคลินิกรักษาคนจน คิดค่าบริการแค่ 2 บาท
previous 1 2 3 4 next

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card