แนะนำศิษย์เก่า
10-04-2018
คุณอลิสรา กุลชัยพานิช
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 50 รุ่น 118 (IC) ให้สัมภาษณ์ลงคอลัมน์ Belle คนไทยในตำแหน่ง Manager แห่ง The New York Times ในนิวยอร์ค
04-04-2018
รองศาสตราจารย์ ดร. นุจรี ไชยมงคล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 32 รุ่นที่ 100 (PH) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
03-04-2018
นายทินรัตน์ ลีนาธนกร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 44 (PH)  Vice President of Banking and Future Foundation  SCB Academy
19-03-2018
นาวสาวยุคนธร เทพบุตร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 46 (KA) รุ่น 114 เชฟชาวไทยที่มีชื่อเสียงจากรายการ Master Chef Brazil
15-03-2018
นางสาวกัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 51 (IC) เกียรตินิยมอันดับ 1 นักแสดงบริษัท Broadcast Thai Television รับบทเป็นแม่หญิงจันทร์วาด จากละครบุพเพสันนิวาส
12-03-2018
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะวิทยาศาสตร์),2504 ศิษย์เก่าดีเด่น มหิดลทยากร ประจำปี 2560
22-02-2018
พลตำรวจเอก นายแพทย์จงเจตน์ อาวเจนพงษ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล # 84)  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระบริหารงาน 2561-2563 
08-02-2018
รศ.พญ.ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล(คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)ได้รับรางวัล "คนดี ศรีมหิดล"ประจำปี 2560
16-01-2018
นายนันทวุฒิ วงศ์เมฆ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 33 รุ่นที่ 101 (PH) หัวหน้าสาขาวิชาสาธารสุขศาสตร์และรักษาการหัวหน้าสำนักงานกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
26-12-2017
นางสาวสมรพรรณ สมนาม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 48 รุ่นที่ 116 (IC) Executive Director โรงแรมกีมาลา
12-12-2017
นายศักดิเดช พูลสวัสดิ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 49 รุ่นที่ 117 (IC) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้งแอพพลิเคชั่น HandiGo
20-11-2017
พญ.สมิตดา สังขะโพธิ์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รุ่นที่ 33 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 
previous 1 2 3 4 5 6 7 next

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4533-6


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card