แนะนำศิษย์เก่า
08-11-2018
นายวิศรุต มหิทธิวาณิชชา
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 49 (วิทยาลัยนานาชาติ) ผู้บริหาร บริษัท Vitatrade หนุ่มอินดี้นำเข้าอาหารคลีน
01-11-2018
นาย นพดล ปัญญาวุฒิไกร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 23 (PY) ผู้ก่อตั้งกลุ่ม หัวใจถ่ายภาพ กลุ่มจิตอาสาที่สอนเด็กพิการทางสายตาถ่ายภาพกลุ่มแรกในประเทศไทย
29-10-2018
นางสาวกัญจน์ชญา เรืองศิริกานต์
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 (วิทยาลัยราชสุดา) เจ้าของ Talk หัวข้อ มือที่ไร้เสียง
16-10-2018
นพ.ปทานนท์ ขวัญสนิท

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล  รหัส 40 (SI) แพทย์ชำนาญการ จิตแพทย์ ประจำสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กรมสุขภาพจิต/ ประจำโรงพยาบาลมนารมย์
16-10-2018
นายวรวุฒิ วาริการ

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 39 (IC) ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท จัดหางาน จ็อบส์ ดีบี
15-06-2018
นายอนันต์ธรณ์ วินิจเถาปฐม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (IC) รหัส 53 รุ่น 121 รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ประจำปี 2560 จากวิทยาลัยนานาชาติ
06-06-2018
ดร.ศุภจิต สระเพชร

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 45 รุ่นที่ 113 ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2561
11-05-2018
นายก้องวุฒิ ชัยวงศ์ขจร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 48 รุ่นที 118 (IC) เจ้าของร้าน Locus Native Food Lab 
07-05-2018
นพ.ดิษกุล ประสิทธิ์เรืองสุข
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 53 รุ่น 121 (SI) ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 6 คนสุดท้าย จากการแข่งขันรายการ MasterChef Thailand Season 2 
04-05-2018
ภญ.อิชยา อยู่เกษ
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล (PY#25) ผู้เชี่ยวชาญวิถี Ketogenic 
03-05-2018
ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล รหัส 24 รุ่น 92 (RA)ค้นพบครั้ง วิธีการรักษาโรคธาลัสซีเมียให้หายขาด
25-04-2018
ศ.พิเศษ ดร.พญ. เพ็ญแข ลิ่มศิลา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล,2505
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 2505 (SI) คุณหมอผู้บุกเบิกการรักษาเด็กออทิสติก
previous 1 2 3 4 5 6 7 8 next

หน่วยศิษย์สัมพันธ์
กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4651 หรือ 02-849-4526
หมายเลขโทรสาร 02-849-4510

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเลขโทรศัพท์ 02-849-4534-5


Copyright © 2016 Alumni Mahidol University. All Right Reserved.
E-mail ID Card