ศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียนศิษย์เก่า

ดร. 
วิศว 
ภู่ตระกรณ์ชัย 
วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน

วิศวกรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน :

ดร.วิศว จบการศึกษาจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ไปต่อยอดจนสามารถพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงานที่ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมและนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทางด้านธุรกิจให้กับองค์กรของตนซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศไทย ด้วยความสามารถด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทำให้ ดร.วิศว ปฏิบัติหน้าที่หลากหลายที่ครอบคลุมทั้งในด้านการพัฒนาโครงการ การจัดการด้านการเงิน การก่อสร้างและการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างใหม่ รวมถึงเป็นผู้จัดการโปรเจคหลักในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm) เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็ก (Micro Grid) โครงการโรงไฟฟ้าและพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายในนิคมอุตสาหกรรม โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) ขนาด 300MW และการวางโครงสร้างให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (Hydropower Plant) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น ด้วยความทุ่มเทในการทำงานของดร.วิศว มีส่วนช่วยให้บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในปี 2567 โดยได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ S&P Global Sustainability Yearbook 2024 ในกลุ่มบริษัทชั้นนำ 10% ของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า

#MahidolUniversityNotableAlumni

Published on: 20/06/2024 11:41 am
Witsawa25-3-2567

MU Quick Fact

Class of: 2004
Field: Science and Technology
Faculty / Institute / College: Faculty of Engineering
Degree: Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
Facebook
Twitter
LinkedIn