ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แนะนำศิษย์เก่า
       
 
ดร. พญ. ณฐินี จินาวัฒน์
ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต
มูลนิธิอานันทมหิดล เป็นระยะเวลา 3 ปี (เพิ่มเติม)
 
ศ.คลินิก นพ.ชาญยุทธ ศุภชาติวงศ์ ศิษย์เก่าแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้รับคำสั่งแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก
สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ 
(เพิ่มเติม)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล
ศิษย์เก่าสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน รับรางวัล
บุคคลต้นแบบตัวอย่าง (เพิ่มเติม)
 

ALUMNI ENGAGEMENT

           

EVENT ATTENDANCE

 

 

VOLUNTEERISM

 

DONATION

           
     
     
แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า   แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล
  -นางสาวจรัณยา โรจนโสภณดิษฐ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยการจัดการ ได้รับเลือกเข้าร่วม
งาน "10th Anniversary of Culture Partnership Initiative International
Symposium" (เพิ่มเติม)
- นายกฤษฎา ชุตินธร และทีม FlowAccount รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลชนะเลิศโครงการ "AIS The StartUp 2015" (เพิ่มเติม)

    - เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการประจำปี 2558 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดผลงานซอฟต์แวร์
- รศ.ดร. วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัย มหิดล สาขาการวิจัย
  เพิ่มเติม   เพิ่มเติม

 

Mahidol Alumni Idol

ขอให้ทุกท่านย้อนดูตัวเอง ทำสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ให้สมกับที่เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังคำว่า
"อัตตานัง อุปมัง กเร" พึงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนปฏิบัติต่อตนเอง
 
 
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Mahidol Alumni Engagement

ดาวโหลดใบสมัครสมาชิก
สมาคมศิษย์เก่า ฯ
 
แสดงผลได้ดีที่สุดบนเว็บเบราว์เซอร์
google chrome
Update: Nov 27, 2015
  อ่านเพิ่มเติม     อ่านเพิ่มเติม